فولان دوی که بود؟

فیلمی که درباره فولان دوی ساخته می شود، از یک الگوی انقلابی و کلیدی تجلیل می‌کند.

خانم خرازی می گوید: " فولان دوی برای من یک سمبل است، وی یک زن نیست، یک افسانه است". از یک سو وی از دیدگاه جامعه فردی منفور بود. وی یک قاتل و راهزن بود و کارهای اشتباه زیادی انجام داده بود. با این حال انسانیت وی را عزیر و گرامی ساخت. مردم او را به خاطر انسانیتش دوست داشتند و حتی بسیاری وی را به عنوان یک چهره ی مذهبی می پرستیدند. به همین دلیل خانم خرازی به ساخت فیلمی درباره زندگی فولان دوی کمک می کند.

 جمیله خرازی و فولان دوی
جمیله خرازی و فولان دوی
فولان دوی که بود؟

فولان در خانواده ای فقیر در هندوستان به دنیا آمد. او نیز مانند بسیاری از دیگر زنانی که در چنین شرایط ناخوشایندی به سر می برند، مدام در معرض خشونت قرار داشت. با این وجود و علی رغم این آشفتگی، فولان نخواست در سایه باقی بماند بلکه اوضاع را برای سوء استفاده گران نامناسب ساخت. فولان برای طغیانی که به راه انداخت به عنوان قهرمان مردمی مورد تقدیر قرار گرفت و با رای مردم برای پارلمان هند برگزیده شد

 

با این حال حرفه ی سیاسی فولان بسیار کوتاه بود و در سال ۲۰۰۱  به قتل رسید. به گزارش گاردین ده سال طول کشید تا قاتل وی به دادگاه کشیده شود.

زندگی فولان دوی سرشار از جرم و خشونت و البته صلح و منافع مردمی بود. بدین ترتیب وی پارادوکسی است که ارزش شناخت را دارد. در هرحال قصه ی فولان در روزگاری با اطلاعات و ارتباطات محدود اتفاق افتاد. وی دختری فقیر بود که به خانواده ای از طبقه ی اجتماعی پایین در هند تعلق داشت. سوال ارزشمندی که مطرح می شود این است که چه چیزی فولان را بر آن داشت تا علیه کسانی که وی را مورد آزار و ظلم قرار داده بودند، شورش کند.

طغیانگری فولان وی را  از بسیاری جهات به یک الگوی اصلی تبدیل نموده است.

وی الگوی اصلی همه ی ستمدیدگان است که به وی نگاه می کنند و می دانند که می توان مبارزه کرد. وی به طور ویژه الگوی اصلی زنان است. دختران و زنان بسیار در معرض خشونت، ظلم و سوء استفاده قرار دارند. فولان به این زنان نشان می دهد که می توانند در مقابل سوء استفاده کنندگان بایستند. همچنین این واقعیت که جامعه در نهایت فولان را پذیرفت می تواند برای زنانی که در فرهنگ های به شدت سنتی زندگی می کنند، امیدوارکننده باشد. شاید آنها نیز مانند فولان بتوانند در مقابل ظلم بایستند و اوضاع جامعه ی خود را بهبود دهند.

پایان دادن به خشونت و ظلم از طریق دفاع و آگاهی

خانم خرازی داستان فولان را به دلایل زیادی نشر می دهد. " بله، شما می توانید طبقه خود را تغییر دهید. بله، امروز شما می توانید در مقابل سوء استفاده، درد و بی عدالتی ایستادگی کنید… [فولان] آن روزها از چیزهای زیادی صحبت می کرد که حتی به ذهن مردم نیز خطور نمی کرد." بدین شکل فولان الگوی مهمی برای مردم سراسر جهان است.

خانم شوسما دات از جامعه ی تمرکز بر زنان نیز به نوبه ی خود کار خانم خرازی روی فیلم فولان را "ستودنی" می نامد.

وی می داند که خانم خرازی با فیلم سازان هیچ گونه ارتباط شخصی ندارد ولی کمک می کند تا قصه ی فولان مطرح شود. خانم خرازی با لبخند می گوید: "بله، ولی من یک زن هستم. من فولان را درک می کنم، او را حس می کنم، درد او را با تمام وجودم می فهمم… من بیش از نیمی از زندگی ام را شاهد جرم، بی عدالتی و سوء استفاده بوده ام و هیچ کس هم کاری انجام نمی داد".

در نتیجه وی این فیلم را داستان مهمی برای دفاع و آگاهی می داند. خانم خرازی می خواهد با اشتراک گذاری داستان فولان با مردم جهان، ذهن مردم را نسبت به انواه خشونت که امروزه بسیار رایج هستند باز کند. وی امیدوار است با این کار همه ی مردم ستمدیده- به خصوص  زنان و دختران- را قدرتمند سازد.

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook