عربستان سعودی فرصت های تازه ای برای زنان کارآفرین ایجاد می کند

عربستان سعودی فرصت های تازه ای برای زنان کارآفرین ایجاد می کند

 

عربستان سعودی همچنان می کوشد تا نظام سیاسی خود را تغییر داده و آن را متحول سازد.  این اصلاحات و تغییرات تحت رهبری شاه سلمان و پسر او، ولیعهد پرنس محمد بن سلمان، به سرعت در حال انجام است. شاه سلمان درکنار پسرش به سختی در تلاش است که عربستان سعودی را از طریق طرح "ویژن  2030" مدرن و امروزی کند.  زنان در این پروسه رفورم و مدرن سازی  ویژه ۲۰۳۰ بیش از همه درمرکز توجه قرار داشته اند.

    درنیمه ماه فوریه امسال، دولت سعودی با اعلام تغییرسیاست و صدور مجوز به زنان اجازه داد تا بتوانند بدون نیاز به رضایت محارم محل تجارت یا کسب و کارخود را راه اندازی کنند. برای مملکتی که به سختی می کوشد تا کسری بودجه دولتی  را تامین کند این یک مسئله حیاتی است. برای رسیدن به این هدف، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت سعودی با گسترش فرصت های تازه برای زنان بازرگان و کارآفرینان زن، به منافع اقتصادی عظیمی دست پیدا خواهد کرد.

عربستان سعودی فرصت های تازه برای زنان کارآفری
عربستان سعودی فرصت های تازه برای زنان کارآفری

روش های سیاسی تازه در عربستان سعودی، مشوقی برای زنان کارآفرین  

    روز ۱۵ فوریه امسال، دولت عربستان سعودی گام بلندی در راه برابری جنسیتی دراین کشور برداشت. در این روز، دولت بیانیه ای صادرکرد که طبق آن و براساس سیاست های تازه این کشور، زنان اجازه یافتند کسب و کارخود را راه اندازی کنند  آن هم بدون دراختیار داشتن رضایت همسر، برادر یا پدر. زنان هم چنین می توانند از خدمات اقتصادی دولت بدون موافقت یا رضایت محارممم و بستگان خود استفاده کنند. پیش از این، زنان در عربستان سعودی نمی توانستند بدون اجازه یک سرپرست مذکر دست به این کار بزنند.

    عربستان سعودی درمدت زمانی کوتاه، دستخوش تحولات عظیمی بوده است. از صدورجواز رانندگی اتومبیل برای زنان تا ایجاد تغییرات در قوانین اقتصادی ، عربستان سعودی با تصویب این قوانین تازه درصدد است تا به رشد اقتصادی کشوردر بخش خصوصی کمک کند. این مسئله برای بسیاری درجهان غرب شگفت آور بوده است. بویژه بخاطرسرعتی که در ایجاد این رفورم ها بخرج داده شده است.  با این همه ، کسانی که با فرهنگ عربستان سعودی آشنایی بیشتری دارند، از صدور این قوانین تازه غافلگیر یا متعجب نمی شوند

.

عربستان سعودی برای کارآفرینان ارزش قائل است

    زنان کارآفرین درعربستان سعودی حتی پیش از ایجاد تغییرات اخیر در قوانین این کشور حضوری پر رنگ داشته اند. درواقع  یک افزایش ناگهانی درزمینه سرمایه گذاری و کارآفرینی درمیان زنان این کشور به چشم می خورد. بتازگی یک گزارش خبری این پیشروی ها را که توسط  دیدبان جهانی کارآفرینی ("جم") یافته شده توصیف کرده است.  بنا برگزارش "جم"، در سال ۲۰۱۷، مالکیت  یک سوم همه تجارت ها و بیزنس های عربستان سعودی از آن زنان بوده است.  

قوانین تازه ای که فرصت ها را برای زنان کارآفرین گسترش می دهد، نمایانگر ارزش های اجتماعی بیشتر و بزرگ تری است. دیدبان جهانی کارآفرینی "جم" به این نتیجه رسید که مردم عربستان سعودی به شدت طرفدارتجارت آزاد و  کارآفرینی هستند. با این همه، کارآفرینی یا خلق ارزش های جدید از طریق یک تلاش متعهدانه نیازمند مماشات، همیاری و همکاری گروهی نزدیک بین مردم است. این یکی از توانایی هایی است که زنان کارآفرین از ابتدا از آن برخوردارند. در نتیجه، گسترش فرصت ها برای کارآفرینان زن در عربستان سعودی روش سیاسی مناسبی بشمار می رود.  

 

کمک های زنان کارآفرین به ساختار اقتصادی و اجتماعی مملکت

 

توانمند کردن زنان در محل کار به فرآوری موفقیت آمیز اقتصاد جامعه کمک می کند.  زنان کارآفرین در سراسرجهان، با ایجاد مشاغل، ابداع و نوآوری را ترویج کرده و به این صورت از اقتصاد و جامعه ای که در آن زندگی می کنند حمایت می کنند.   با این احوال، خدمات زنان کارآفرین به مراتب فراتراز ایجاد مشاغل، به پیشبرد جامعه و ساختار اجتماعی آن نیزکمک می کند.

زنان کارآفرینی که با شناسایی فرصت ها و گردآوری منابع اقدام به راه اندازی یک کسب و کار تازه می نمایند نیزمانند مردان کارآفرین به اقتصاد محلی کمک می کنند.  به اینصورت، بنابرگزارشی از نشریه فوربز ، تجار و کارآفرینان زن بیش از مردان تجارت پیشه با استفاده از منافعی که ازتجارت خود بدست آورده اند در ایجاد و وپیشبرد نهادهایی برای خدمات اجتماعی سرمایه گذاری می کنند.  در نتیجه، ترویج کارآفرینی زنان می تواند از هرنظر اثرات مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی همگانی داشته باشد.

زنان عربستان سعودی بتازگی درجشنواره "جنادریاه" شرکت کردند. حضورو همکاری زنان در سی ودومین فستیوال ملی و فرهنگی  این کشور نشانگر رویکردهای سیاسی پیشرفته و رفتارهای ترقی خواهانه عربستان سعودی نسبت به زنان این مملکت است. حضورجنس مونث در این رویداد، تضمین کننده اهمیت حضور و نقش زنان در رابطه با میراث های فرهنگی و هویت ملی است. هم چنین، از آنجایی که زنان توانستند مهارت ها، استعدادهای حرفه ای و هنرهای دستی خود را نیز در این جشنواره ارائه کنند، این رویداد مهمی برای به نمایش گذاشتن کارآیی زنان کارآفرین بود. همانطور که تغییرات و رفورم های تازه انجام می گیرد، عربستان سعودی هم به پیشروی های بیشتری در راه برابری جنسیتی دست می یابد.

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook