زنان پناهنده در شهرهای اروپایی فرصت های تازه ای را تجربه می کنند

 

درطول چند سال گذشته ، اروپا شاهد هجوم بی سابقه پناهجویان بوده است. اخیرا شبکه خبری بی بی سی گزارشی  را درباره تجربه های بحران پناهندگی در قاره اروپا منتشر کرده است. تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون مهاجرپناهنده و پناهجو از مرزهای مختلف وارد اروپا شده اند. هرچند روند این مهاجرت ها  ازحد اعلی آن به مراتب کم ترشده ، اما هیچ نشانه ای از خاتمه آن به چشم نمی خورد.

تعداد پناهجویانی که در سال ۲۰۱۶ برای رسیدن به اروپا از دریای مدیترانه گذشته اند را ۳۶۲ هزار نفر تخمین زده اند. از این تاریخ به بعد، صدها هزار نفردیگرهم به این تعداد اضافه شده است. اداره پناهندگی سازمان ملل متحد هم چنان به پیگیری و ثبت تعداد این مهاجرت ها ادامه می دهد. بیش از ۲۰۰۰ مهاجر پناهنده درهمین اولین هفته های سال ۲۰۱۸ خود را به اروپا رسانده اند.  

refugees-journey-europe via IBTimes جمیله خرازی
refugees-journeyeurope via IBTimes جمیله خرازی
گذر از دریای مدیترانه سفری خطرناک است و بسیاری از پناهجویان دردریا ناپدید می شوند. سفر اغلب این پناهجویان ازهنگامی که به خاک اروپا می رسند همچنان ادامه پیدا می کند. گاه این پناهجویان درخانه و کاشانه تازه خود با ظلم و ستم، تعص وپیشداوری  روبرو می شوند. این مسئله چالش های غیرضروری برای این دسته از مردمی که بیش از هرچیزدیگر فقط برای دستیابی به مکانی امن و بدست آوردن فرصت های تازه تن به مهاجرتی اجباری داده اند بوجود می آورد.

با این همه ، رسیدن به اروپا امیدواری های تازه ای هم برای کسانی که از کشورهای جنگ زده فرار کرده اند به همراه دارد. این مسئله بخصوص درباره زنان و کودکان پناهجو صدق می کن

زنان و کودکان بیشترین بار فشار زندگی درمناطق جنگ زده را بدوش می کشند

بخش عظیمی از پناهجویان اروپا از مناطق جنگ زده ای چون سوریه، افغانستان و عراق گریخته اند. این مهاجران از ترس آزار و اذیت، ظلم و جور و نقض حقوق بشر دراین مناطق به اروپا پناه آورده اند.  

درسال ۲۰۱۵، بیشترین تعداد پناهجویان اروپا از کشورسوریه به این نواحی پناهنده شدند. سازمان بهداشت جهانی بررسی هایی برروی اثرات جنگ داخلی فجیع و تکان دهنده سوریه بر مردم این کشور داشته است. جنگ و ستیزه جویی ها بزرگ ترین عامل مرگ ومیردرمیان شهروندان سوری بوده است. نزدیک به ۷۹۰۰۰ نفرغیرنظامی بین سال های ۲۰۱۱ تا اوائل سال ۲۰۱۵ در این منازعات کشته شده اند. متاسفانه، زنان و کودکان بیش ازهمه قربانیان این خشونت ها بوده اند.

درحقیقت، ضمن بمباران ها،  زنان وکودکان دو یا سه برابر مردان  درمعرض خطرمرگ ونابودی قرار داشته اند.  زنان و کودکان هم چنین بیش از دیگران در حملات شیمیایی و بمبگذاری های انتحاری جان خود را ازدست می دهند.   

با پایان جنگ،  زنان و دختران در این کشورها دچارمصیبت ها و دشواری های بیشتری می شود. بنا بر اطلاعیه سازما ملل متحد ، درپایان این جنگ ها معمولا نابرابری های جنسیتی چندین برابر بدتر از پیش می شود. ساختارهای مدنی و روند اجرای قوانین درهم می شکند. این مسئله زنان و دختران را درمعرض خطرات بزرگ تری چون خشونت ها و بهره برداری های جنسی قرار می دهد.

این نهاد بین المللی کوشیده است تا ازطرق مسالمت آمیز حفاظت و ایمنی بیشتری برای زنان ایجاد کند.  با این همه، بسیاری از همین زنان بخاطردستیابی به امنیت به اروپا می گریزند.

 

پناهجویان بخاطر بدرفتاری ها و محرومیت از حقوق انسانی به فضای امن اروپا می گریزند   

   

بسیاری از ما ازآزادی های بی شماری برخورداریم که بطور روزانه از آن ها بهره مند می شویم. آزادی هایی که دستیابی به آن ها برای زنانی که درکشورهای جنگ زده زندگی می کنند غیرممکن است. بسیارمشکل می توان تصورکرد که این زنان و کودکان برای گذشتن از دریای مدیترانه با چه مشکلات و دشواری هایی روبروهستند. با این همه، هنگامی که این افراد وارد خاک اروپا می شود، اغلب اوقات با فرصت های تازه ای روبرو می شوند. بیشترمواقع، این تجربیات تبدیل به شرایط مساعدی می شود که پناهجویان آن را بی اندازه مغتنم می شمارند.

برای مثال، یکی از زنان با پشتکار و اهل ریسک در آلمان، موسسه ای را برای آموزش دوچرخه سواری به زنان پناهجو پایه گذاری کرده است. آنت کروگر، یکی از بنیانگذاران آموزشگاه  بایکیجی به کار تعلیم فنون دوچرخه سواری به زنان و دختران پناهجو  اشتغال دارد. این موسسه درشهربرلین آموزش دوچرخه سواری را بطور رایگان در اختیار زنان پناهنده قرار می دهد. هدف از این کار این است که به زنان پناهجو احساس آزادی بیشتری درمحل تازه زندگی شان داده شود.

زنان و کودکان هم با مراجعه به این موسسه از این فرصت بشدت استقبال کرده اند. روزنامه گاردین بایکی از زنان افغانی که به عنوان پناهجو به برلین پناهنده شده  مصاحبه ای درمورد تجربه تازه دوچرخه سواری انجام داده است. این زن ۲۱ ساله آن را بهترین تجربه ای که در شهربرلین داشته است خوانده و گفته است: "این کار به من یک حس آزادی و اعتماد به نفس می بخشد و من احساس می کنم پرنده ای هستم در حال پرواز در آسمان ".

فرصت هایی از این قبیل برای زنان و بچه هایی که از مناطق جنگ زده گریخته اند کمک های ضروری و حتی حیاتی محسوب می شود.  این امکانات تجربه های تازه و مثبتی برای پناهجویان درمحل زندگی تازه شان به شمار می رود. چنین فرصت هایی کمک می کند تا این پناهجویان  بتوانند آسان تر با جامعه میزبان و فرهنگ های اروپایی ادغام شوند و به این صورت بتوانند هرچه زودتربه جامعه و اقتصاد آن کمک و هم بخشی کنند.

 

یوتیوب – بایکیجی در ۲ دقیقه

Youtube – Bikeygees in 2 minutes

# BIKEYGEES e.V.

 

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook