جمیله خرازی

کاستن از موانع موجود بر سرراه پزشکان زن

تعداد زنان در عرصه ی پزشکی طی چند دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است.   به گزارش آتلانتیک هم اکنون تعداد پزشکان زن از هر دوره ی دیگری بیشتر است.   با این حال حوزه ی پزشکی هم چنان با تساوی برای بانوان فاصله ی زیادی دارد.

زنان علی رغم درخشش بیشتر در تخصص های پزشکی، اغلب در محیط کار با مسائل مختلفی مواجه هستند. به گزارش لس آنجلس تایمز، در ده سال اخیر از میزان حضور زنان در محافل کاری کاسته شده است. وقتی زنان محیط کار را ترک کنند، میزان دسترسی به خدمات مهم کم می شود. این امر به طور ویژه در حوزه ی پزشکی صدق می کند. وقتی زنان کمتری به تخصص های پزشکی قدم بگذارند، دسترسی به خدمات پزشکی محدودتر می شود.

در تخصص های پزشکی اختلاف دستمزد بین دو جنس بسیار است

در تخصص های پزشکی بین دو جنس زن و مرد تفاوت دستمزد بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال درآمد پزشکان عمومی  مرد حدود ۱۵% بیش از پزشکان عمومی زن است. این اختلاف دستمزد در مورد پزشکان متخصص بیشتر است. به گزارش سی بی اس، درآمد زنان متخصص ۳۱ درصد کمتر از همتایان مرد آنهاست. تقریبا ۶۵% از پزشکان را مردان تشکیل می دهند و ۳۵% را زنان.

به باور برخی کارشناسان، این اختلاف دستمزد باعث می شود که زنان کمتری تمایل به داشتن مشاغل پزشکی داشته باشند. حذف این تبعیض مالی بین پزشکان زن و مرد حیاتی است. وقتی زنان نسبت به همتایان مذکر خود درآمد کمتری داشته باشند، از پیوستن به حوزه های تخصصی دلسرد خواهند شد. برای جذب بیشتر زنان به حوزه ی پزشکی، باید پرداخت یکسان را محقق نمود.

حمایت از فرصت های رهبری تخصصی زنان در عرصه ی پزشکی

در پزشکی، زنان علاوه بر اختلاف دستمزد با نبود حمایت سازمانی نیز دست و پنجه نرم می کنند. بخش اعظم این مشکل به تعداد اندک پزشکان زن در پست های رهبری تخصصی برمی گردد. در ایالات متحده زنان ۷۵% از نیروهای بیمارستانی را شامل می شوند ولی در پست های مدیریتی خوب کمرنگ ظاهر می شوند

به گزارش آژانس تساوی جنسی در محیط کار، تعداد کمتر مدیران زن در محیط های کاری به منزله ی حضور کمتر زنان در این محیط ها خواهد بود. بنابراین با ارتقای زنان در تخصص  های پزشکی می توان بر تعداد پرستاران و پزشکان زن افزود.

تعداد بیشتر پزشکان زن به رفع کمبودهای پزشکی در جهان کمک خواهد کرد

با حمایت از زنان در تخصص های پزشکی دسترسی دنیا به خدمات پزشکی بیشتر می شود. بدین ترتیب باید موانع موجود بر سرراه پزشکان زن را رفع کنیم. به گزارش سازمان بهداشت جهانی ما با کمبود پزشک در سرتاسر دنیا رو به رو هستیم. این امر بدان معناست که میلیون ها انسان در مناطق فقیرنشین به خدمات پزشکی دسترسی ندارند. اگر حمایت از زنان در حوزه ی پزشکی بیشتر شود، نیروی کار این حوزه نیز افزایش خواهد یافت. بدون نیروی کار کافی، مراقبت های بهداشتی نیزوجود نخواهد داشت.

محققان دریافته اند که میزان نارضایتی پزشکان زن از کارشان رو به افزایش است. این امر از تعداد زنان در حوزه پزشکی می کاهد و بر وخامت کمبودهای جهانی می افزاید. زنان در محیط کار، خانه و جامعه نقش های متعددی را بر عهده دارند. با انعطاف پذیری بیشتر می توان زنان را در برقراری تعادل بین این نقش ها کمک کرد. این امر در نهایت به افزایش حضور زنان و بهبود عملکرد آنان، مخصوصا در حوزه پزشکی، منتهی می گردد

با جذب بیشتر پزشکان زن می توان دسترسی مناطق محروم به مراقبت های پزشکی را افزایش داد. برای افزایش جمعیت زنان در مشاغل پزشکی، لازم است پیشرفت های متعددی حاصل گردد. نخست اینکه پرداختی زنان باید برابر با مردان باشد. دوم اینکه جامعه پزشکی باید حمایت خود از زنان را بیشتر کند. با افزایش انعطاف پذیری در محیط کار و پرورش مربیان زن قوی، دست اندرکاران عرصه ی پزشکی می توانند به افزایش میزان دسترسی مناطق محروم کمک کنند.

 

 

 

 

 

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook