جمیله خرازی

فیلم و رسانه می توانند از برابری جنسیتی حمایت کنند

عدم تساوی جنسی در فیلم های مهم، حقیقتی است ناخوشایند. در فیلم و رسانه نیز مانند بیشتر بخش های اقتصادی، زنان را دست کم می‌گیرند. با این حال نحوه رفتار با زنان در فیلم ها و تلویزیون، نمونه ای از رفتاری است که در سراسر دنیا با زنان و دختران می کنند. بدین ترتیب فیلم ها و رسانه می‌توانند نقش مهمی در تقویت زنان ایفا کنند. ولی ابتدا باید به نابرابری جنسیتی که خود رسانه به آن دچار است، بپردازند.

تاثیر نابرابری جنسیتی در فیلم و رسانه

نابرابری جنسی در فیلم و رسانه می‌تواند در دنیای واقعی نیز تاثیر بگذارد. تحقیقات آکادمی برجسته نیویورک فیلم نیز این موضوع را تایید می‌کند. تنها حدود یک سوم از نقش های دیالوگ دار در فیلم ها را به زنان می‌دهند. حدودا در ۹۰% از فیلم های اخیر، کمتر از نیمی از شخصیت ها زن بوده اند. در واقع تعداد بازیگران مرد دوبرابر بازیگران زن است. مساله نابرابری جنسیتی در سینما به قدری حاد گردیده که گروه‌های حقوق بشر خواستار رسیدگی از سوی دولت شده‌اند. به گزارش هفته نامه لس آنجلس، این مساله مبتنی بر تبعیض جنسی مداوم در سینما و تلویزیون است.

 

در فیلم و رسانه زنان را دست پایین می‌گیرند. حال معنای این امر برای زنان و دخترانی که این فیلم ها را می بینند چیست؟ طبق یافته های موسسه جینا دیویس در باب مساله جنسیت در رسانه، این تصاویر مناسب نیستند. آنان دریافته اند که نمایش زن در رسانه بر نگرش نسبت به زنان تاثیر منفی داشته است. به ندرت شخصیت های کلیدی را به شخصیت های زن می‌دهند و همین امر زمینه ساز این تفکر می‌شود که زنان چندان مهم نیستند. این تصاویر همچنین به الگوهای جنسیتی منفی دامن می‌زنند. در نتیجه رسانه ی مردمی، ریشه ی بسیاری از مشکلات دختران نوجوان در انگلستان محسوب می‌شود.

 

حمایت از زنان در رسانه

 

رسانه به افراد نمی‌گوید که چه طور فکر کنند. ولی تفکر ما را شکل می‌دهد. در نتیجه فیلم و تلویزیون می‌توانند در حمایت از برابری جنسی نقشی کلیدی ایفا کنند. یعنی صنعت رسانه بخواهد با مسائل برابری جنسیتی که خود ایجاد نموده، مبارزه کند.

 

افرادی که در مسیر برقراری تعادل جنسیتی در فیلم ها تلاش می کنند، به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. سازمان‌های غیردولتی مانند موسسه جینادیویس و انسان دوستانی مانند خانم جمیله خرازی برای تقویت تاثیر زن در رسانه تلاش های فراوانی کرده‌اند. خانم خرازی که خود هنرمند مشهوری است، می‌کوشد تا زنان را از طریق هنر و آموزش تقویت کند. مثلا خانم خرازی در حال حاضر برای تولید فیلمی درباره ی فولان دوی، خلافکار مشهور هندی که به یک رهبر سیاسی تبدیل شد، همکاری می کند. خانم خرازی به عنوان زنی که در حیطه ی هنر است، چالش‌های پیش روی زنان در رسانه را درک می‌کند. بنابراین وی می‌تواند برای بسیاری از زنان جوان که نیاز دارند بر تبعیض جنسی رسانه ها غلبه کنند، مربی و بانی خیرباشد.

 

 

خانم خرازی حامی تلاش برای ایجاد فرصت های جدید برای زنان سرتاسر دنیاست. حمایت وی از برنامه هایی نظیر دانشگاه آمریکایی افغانستان، برنامه های دانشگاه هاروارد در لبنان، مدرسه سیاست گذاری عمومی هریس و مدرسه ملی سنگاپور، دسترسی زنان به آموزش را افزایش داده است و گامی رو به جلو در مسیر ایجاد برابر جنسیتی محسوب می‌شود. ما با مدیریت و رهبری زنانی همچمون خانم خرازی می توانیم عدم توازن در فیلم و رسانه را تصحیح کنیم. و در نهایت جهان در آینده به جای بهتری برای زنان و دختران مبدل خواهد شد.

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook