عربستان سعودی فرصت های تازه ای برای زنان کارآفرین ایجاد می کند

عربستان سعودی فرصت های تازه ای برای زنان کارآفرین ایجاد می کند

 

عربستان سعودی همچنان می کوشد تا نظام سیاسی خود را تغییر داده و آن را متحول سازد.  این اصلاحات و تغییرات تحت رهبری شاه سلمان و پسر او، ولیعهد پرنس محمد بن سلمان، به سرعت در حال انجام است. شاه سلمان درکنار پسرش به سختی در تلاش است که عربستان سعودی را از طریق طرح "ویژن  2030" مدرن و امروزی کند.  زنان در این پروسه رفورم و مدرن سازی  ویژه ۲۰۳۰ بیش از همه درمرکز توجه قرار داشته اند.

    درنیمه ماه فوریه امسال، دولت سعودی با اعلام تغییرسیاست و صدور مجوز به زنان اجازه داد تا بتوانند بدون نیاز به رضایت محارم محل تجارت یا کسب و کارخود را راه اندازی کنند. برای مملکتی که به سختی می کوشد تا کسری بودجه دولتی  را تامین کند این یک مسئله حیاتی است. برای رسیدن به این هدف، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت سعودی با گسترش فرصت های تازه برای زنان بازرگان و کارآفرینان زن، به منافع اقتصادی عظیمی دست پیدا خواهد کرد.

عربستان سعودی فرصت های تازه برای زنان کارآفری
عربستان سعودی فرصت های تازه برای زنان کارآفری

روش های سیاسی تازه در عربستان سعودی، مشوقی برای زنان کارآفرین  

    روز ۱۵ فوریه امسال، دولت عربستان سعودی گام بلندی در راه برابری جنسیتی دراین کشور برداشت. در این روز، دولت بیانیه ای صادرکرد که طبق آن و براساس سیاست های تازه این کشور، زنان اجازه یافتند کسب و کارخود را راه اندازی کنند  آن هم بدون دراختیار داشتن رضایت همسر، برادر یا پدر. زنان هم چنین می توانند از خدمات اقتصادی دولت بدون موافقت یا رضایت محارممم و بستگان خود استفاده کنند. پیش از این، زنان در عربستان سعودی نمی توانستند بدون اجازه یک سرپرست مذکر دست به این کار بزنند.

    عربستان سعودی درمدت زمانی کوتاه، دستخوش تحولات عظیمی بوده است. از صدورجواز رانندگی اتومبیل برای زنان تا ایجاد تغییرات در قوانین اقتصادی ، عربستان سعودی با تصویب این قوانین تازه درصدد است تا به رشد اقتصادی کشوردر بخش خصوصی کمک کند. این مسئله برای بسیاری درجهان غرب شگفت آور بوده است. بویژه بخاطرسرعتی که در ایجاد این رفورم ها بخرج داده شده است.  با این همه ، کسانی که با فرهنگ عربستان سعودی آشنایی بیشتری دارند، از صدور این قوانین تازه غافلگیر یا متعجب نمی شوند

بیشتر بخوانید

تمرکزی که بازی های المپیک بر درک گوناگونی های فرهنگی دارد باید همیشگی باشد

بازی های المپیک نشانگر یگانگی و همبستگی انسان هاست. ورزشکاران المپیک از سراسر جهان، نمایندگانی از اقوام، نژادها، ا ملیت های گوناگون با زمینه های مختلف اجتماعی هستند. این زنان و مردان با مهارت و مستعد ازسراسرجهان برای رقابت و هم آوری با یکدیگر جمع می شوند.

درجریان این گردهم آیی ها،  ورزشکاران المپیک بیش از هرچیز دیگر، یادآور شباهت ها و نه تفاوت های ما انسان ها هستند. آن ها به ما نشان می دهند که همه ما شادمانی لحظه پیروزی و درد شکست را بطور یکسان احساس می کنیم. ازهمه مهم تر این که  ورزشکاران المپیک به ما خاطرنشان می کنند که انسان ها در اوج توانایی های خود چه قابلیت های شگفت انگیزی دارند.

    فروغ عباسی یکی از همین ورزشکاران است. عباسی، اسکی بازآلپاین ۲۴ ساله از ایران، امسال نماینده این کشوردر بازی های المپیک بوده است. اما او تنها نماینده یک ملت نبود بلکه نموداری از جنسیت خود نیز بود

بیشتر بخوانید

نوروز، جشنی برای گرامیداشت سال نو و پیشرفت های تازه زنان درسراسر جهان

 

بسیاری از مردم غرب که درآستانه سال نوی ۲۰۱۸  قصد و نیت هایی برای تغییراتی در زندگی شخصی یا اجتماعی خود داشته اند، این قصد و نیت ها را پشت سر گذاشته و حتی فراموش کرده اند. چراکه بیشتر ما سال نو را از روی تقویم و در روز اول ژانویه جشن می گیریم. اما پارسیان و ایرانیان درسراسر جهان سال نو را در اولین روزبهارجشن می گیرند. این جشن که با نام نوروز شناخته شده و در روز ۲۰ مارس آغاز می شود،  آداب و سننی است که همراه با غذاها وآئین و رسوم فرهنگی جشن گرفته شده و به مدت دوهفته بطول می انجامد.

Jamileh Kharrazi جمیله خرازی
Jamileh Kharrazi جمیله خرازی

نوروز دورانی است که همگان فرصتی می یابند تا با اندیشیدن به گذشته وامید به آینده، سال تازه ای را آغازکنند. امسال بسیاری از زنان هم دقیقا همین کار را انجام داده و نوروز را به این صورت جشن می گیرند. در روز ۲۰ مارچ، زنان درسراسر دنیا با اندیشیدن و تفکر و تعمق در پیشرفت هایی که همگی ما به سوی برابری جنسیتی داشته ایم امیدوارند تا در آینده نیزبه موفقیت  و پیشروی های بیشتری دست پیدا کنند

بیشتر بخوانید