جمیله خرازی-روز جهانی زن

جمیله خرازی بانوی کارآفرین, هنرمند و خیرخواه در مورد روز جهانی زن

هشتم مارس سال۱۹۰۸ میلادی بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کارگران زن کارخانـۀ نساجی کتان در شهر نیویورک به دلیل حقوق پایین و تبعیض نژادی دست به اعتصاب زدند، صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان بخاطر جلوگیری از همبستگی کارگران بخش های دیگر با اعتصاب گران و عدم سرایت آن به بخش های دیگر ، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نجات یابند و مابقی ۱۲۹ تن از زنان کارگر در این آتش سوختند.

به همین دلیل روز هشتم مارس بطور سنتی بنام روز مبارزه زنان علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی ماند.

روز جهانی زنان که در گذشته روزِ جهانیِ زنانِ کارگر نامیده می‌شد، بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روزِ بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در سراسرِ جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکزِ جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان، قدردانی، عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.

جمیله خرازی و بانو پری زنگنه

جمیله خرازی: پشتیبانان هنر و انسانیت

لیدی جمیله خرازی، موسس ومدیرعامل بنیاد توس٬ پشتیبان هنر و فرهنگ، و مدافع حقوق بشرسرمایه داری موفق است. وی بالرین وخواننده کلاسیک است و برنامه های  مختلفى در اروپا٬آمریکا و خاورمیانه به روی صحنه آورده است و درزمینه تجارت در شرکت ها و تراست های متعددی ایجاد کرده است و با شرکت های زیادی به سمت مشاور فعالیت دارد. لیدی خرازی سال ها در ریاست بیناد جمیل خرازی به فعالیت های در آسیا و خاورمیانه درزمینه کمک رسانى به کودکان آسیب دیده در جنگ و یا هنرمندانی که بر اثرکهولت احتیاج به پرداخت هزینه ای پزشکی داشته و یا برای تولید آثارشان به این بنیاد مراجعه می کنند کمک می کند و تکفل مالی هزینه های تحصیلى تعدادی از دانشجویان آسیایى و آفریقایى را در دانشگاه های غربى به عهده گرفته است.

لیدی خرازی به عنوان نماینده و فرستاده دانشگاه هاروارد (Harvard University) درخاورمیانه فعالیت داشته وی از اعضای شورای بین المللى وحامى رئیس مدرسه هاریس در دانشگاه شیکاگو (Harris School of Public Policy – University of Chicago) و از اعضای تصمیم گیرنده انستیتو باک (The Buck Institute) در سانفرانسیسکو می باشد. جمیله خرازی مدارک تحصیلی خود را در زمینه عضویت و وابستگی جوایز و افتخارات هنر٬ معماری و مدیریت بازرگانی بدست آورده است. ارکستر فیلارمونیک جدید لندن، و فرانسه، کانون حمایت و بازپروری خیریه ای از کودکان آشفته و نابسامان، عضو شورای بین المللی دین، دانشکده هریس و دانشگاه شیکاگو، عضو شورای بین المللی ریاست دانشگاه ومدرسه دولتی جان اف کندی و دانشگاه هاروارد، عضو دانشگاه هاروارد درخاورمیانه و کمک هزینه تحصیلی برای دانش آموزان فارغ التحصیل هاروارد (لبنان)  هنرمندان بدون مرز و حامی دانش آموزان فارغ التحصیل جهان سوم در رشته های علمی و علوم انسانی در برخی از دانشگاه های برتر غرب، حامی درمان پزشکی به نیازمندان در صورت لزوم، موسس، مدرسه هنر و فرهنگ در United Kingdom امانت دار هیئت مدیره ایران داس، موسس، سازمان فرهنگ عامه ملی ایران(به درخواست شاه ایران) عضو شورای مشورتی باک، و موسسه تحقیقات باک در پیری(CA ،Novato) است.