بازداشت زنان بخاطرتظاهرات علیه حجاب اجباری

در یک چرخش معکوس حیرت انگیز، ایران زنان را بخاطرتظاهرات علیه حجاب اجباری بازداشت می کند

ایران بتازگی اعلام کرد که از بازداشت کسانی که ارزش های اسلامی را زیرپا می گذارند خودداری خواهد کرد. بنا بر اظهارات رئیس پلیس تهران، رژیم درنظرداشت تا دراین مورد سختگیری نکند. درعوض، قرار بود تا از طریق روش های آموزشی نظم اجتماعی برقرارشود.

این اعلامیه در اوج تظاهرات علیه قوانین سخت پوشش اسلامی منتشر شد. پس از گذشت چند دهه  از لزوم رعایت این قوانین دشوار، زنان برروی شبکه های اجتماعی زبان به اعتراض گشودند و بعد هم  به خیابان ها آمدند.  هنگامی که این تظاهرات جدی شد، افراد پلیس ایران وارد معرکه شدند.  تا امروز، حداقل ۲۹ زن بخاطر تظاهرات علیه حجاب اجباری دستگیر و بازداشت شده اند.  

بیشتر بخوانید

ضیافت برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا

درماه دسامبر گذشته سازمان ( "دی اف – اس اف بی") که با عنوان درمانگاه فرانسوی و جامعه خیراندیشی فرانسه شناخته می شود ضیافت باشکوهی برگزارکرد. مدعوین سرشناس شبی سرشار از موسیقی و شام رسمی را دریک فضای زیبا و دلپذیرگذراندند.

این جشن باشکوه در محل سکونت سفیرفرانسه در بریتانیا، درساختمانی زیبا و بدیع برگزار شد. حامیان این گردهم آیی از جمله لیدی جمیله خرازی و والاگهردوشس کورنول، فعالیت های برجسته سازمان ( "دی اف – اس اف بی") را جشن گرفته و برای ادامه فعالیت های آن به جمع آوری اعانه پرداختند.

جمیله خرازی
جمیله خرازی ضیافتی برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا
جمیله خرازی[/caption]

بیشتر بخوانید

جمیله خرازی

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

 

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

 

درطول تاریخ، زنان برای رسیدن به جایگاهی حرفه ای در جهانی مردسالارجنگیده اند. این مسئله هنوزهم  تا امروز ادامه دارد.  زنان تنها بخش کوچکی ازمشاغل و مقام های دولتی را برعهده دارند.  این مسئله بیشتر به خاطرچرخه اقتصادی و سیاسی است که کنترل آن دردست مردان می باشد. با این وجود، با گذشت زمان، زنان انگشت شماری توانسته ند از این موانع اجتماعی گذر کرده و به نوعی شهرت و معروفیت حرفه ای دست پیدا کنند.

جمیله خرازی
منیرشاهرودی فرمانفرمائیان

منیرشاهرودی فرمانفرمائیان یکی از این زنان است. او درسنین بیش از ۹۰ سالگی

توانسته است از میان هنرمندان خاورمیانه ای به جایگاه  ویژه ای برسد.  او  توانسته است به یکی از بزرگترین افتخارات جهان هنر  یعنی داشتن موزه اختصاصی خود دست پیدا کند

بیشتر بخوانید