Skip to main content
شیخ صنعان جمیله خرازی

حکایت شیخ صنعان

حکایتی شیرین در کتاب منطق الطیر عطار به چشم می خورد که درمیان تمام حکایت طولانی تر است و شاید شیرین ترین آنها باشد. داستان شیخ صنعان و عاشق شدن او بر دختر ترسا که مضمون آن پیرمردی سالک راه طریقت که همه عمر را در سلوک و زهد و تقوی به سر برده بود عاشق دختر مسیحی زیباروئی میشود و براین عشق چنان شوریدگی به او دست میدهد که از همه مسیرهایی که رفته بود به یکباره تغییر جهت میدهد و راه جدیدی در پیش می گیرد از اینجا داستان شروع می شود که شیخ صنعان چند شبی خواب می بیند که از مکه به رم رفته و به جای تهجد شبانه بتی را ستایش می کند و چنان این خواب دیدنها بر او تاثیر می گذارد که راهی روم می شود و با خود مریدانی حدود ۴۰۰ نفر را همراه به رم می برد و به دنبال دختر ترسا میگردد که در خواب او را دیده بود و بالاخره روزی او را می یابد که دختری زیباروی در نظرش جلوه میکند و بر او دل می بندد. و چنان فریفته و مفتون دختر ترسا میشود که آرام و قرار از او رخت بر میبندد

بیشتر بخوانید

جمیله خرازی

عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری که معروف به شیخ عطار است در سنه ۵۴۰ هجری قمری در نیشابور متولد شده و درهمانجا فوت می کند او یکی از مشهورترین شاعران از زمان خویش تا به امروز است و اشعار او بیشتر به سبب نوشتن و سرودن کتب فارسی او بنام منطق الطیر (زبان طیور) و بخصوص داستان شیخ صنعان مشهور است.

بیشتر بخوانید