عربستان صعودی و حقوق زنان در سال 2017-جمیله خرازی

جمیله خرازی-عربستان صعودی و حقوق زنان در سال ۲۰۱۷

جمیله خرازی:

عربستان صعودی در کمسیونی در باره زنان قرار گرفت.

این نشست در بین اعتراض گروهی از زنان اتفاق افتاد. مدیر گروه حقوق انسان ها در UN Watch، هیلل نویر گفت: تبعیض عیله زنان در صعودی  توهین آمیز و غیرقابل قبول است و در قانون و در عمل سیستماتیک شده است.

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook