جمیله خرازی- پیشرفت در افغانستان

جمیله خرازی: تحول و پیشرفت در اطلاعاتِ کامپیوتری بینِ زنان در افغانستان

چندی پیش خبری در رسانه‌های عمومی‌ به چاپ رسید با این مضمون که دو خواهر افغان، انقلابی دیجیتالی درعرصه تعلیم روش‌های کد گذاریِ کامپیوتر، به دختران محصل افغانی  به وجود آورده اند.

با اینکه سالهاست حکومت طالبان در این کشور سقوط کرده،اما هنوز بسیاری از اقشار جامعه‌ در این کشور بر این باور هستند که جایگاه زنان تنها در محیط بسته خانه میباشد.اما این دو خواهر افغان با تدریس به دختران  در زمینه ی کامپیوتر  و کاد نویسی،انقلابی را در این کشور ،چه از لحاظ دیجیتال و چه از لحاظ فرهنگی‌ اجتماعی،به وجود آورده اند.

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook
جمیله خرازی- تغییر پوشش زنان در افغانستان

جمیله خرازی: پیروزی زنان افغان در مخالفت با تغییر پوشش دختران در مراکز تحصیلی‌

در طی‌ چند سال اخیر بخصوص ۲ سال گذشته، تغییرات اساسی‌ و عمیقی در سیستم تحصیلی‌ و همینطور آزادی زنان در کشور افغانستان صورت گرفته و رشد تحصیلی‌ در زنان این کشور چشمگیر است، تا جایی‌ که حتّی در مراکز تحصیلی‌ زنان در عرصه ورزش و رشته‌های ورزشی فعالیت میکنند.البته همچنان مخالفت با این فعالیتها چه در عرصه اجتماعی و چه در بخش دولتی ،وجود دارد و هر از گاهی بخشنامه‌هایی‌ از سوی دولت  با مراکزِ تحصیلی‌ ارسال میشود که مفاد آن در جهت محدودیت برای  زنان در عرصه تحصیلیساما با تغییراتی که در سیستم به وجود آمده،امروز زنان افغان  میتوانند در مقابل محدودیت‌های اعمال شده ایستادگی نمایند و به مخالفت بپردازند.

در این نوشته  می‌پردازیم به یکی‌ از اعتراضات از سوی زنان  و دانش آموزانِ افغان به طرح  جدید برای  پوشش زنان در مرکزِ تحصیلی‌.

 

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook
جمیله خرازی- تحصیل زنان در افغانستان

جمیله خرازی: شرایط تحصیل زنان در افغانستان

حتی پس إز سقوط حکومت طالبان در کشور افغانستان در سال ٢٠٠٢ ،این کشور در ردهء پنجم إز لحاظ درصد افت تحصیلی در جهات قرار دارد. بیش إز نیمی إز مدارس این کشور به دلیل پایین بودن شرایط استاندارد تحصیلی و همىنطور نرسیدن تعداد دانش اموزان به حد نصاب، منحل می شوند. نیمی از اموزگاران حتی از تحصیلات متوسطه برخوردار نیستند.کتب اموزشی کمیاب است و دانش اموزان دسترسی کافی به اینگونه کتب ندارند.

 

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook