زنان پناهنده در شهرهای اروپایی فرصت های تازه ای را تجربه می کنند

 

درطول چند سال گذشته ، اروپا شاهد هجوم بی سابقه پناهجویان بوده است. اخیرا شبکه خبری بی بی سی گزارشی  را درباره تجربه های بحران پناهندگی در قاره اروپا منتشر کرده است. تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون مهاجرپناهنده و پناهجو از مرزهای مختلف وارد اروپا شده اند. هرچند روند این مهاجرت ها  ازحد اعلی آن به مراتب کم ترشده ، اما هیچ نشانه ای از خاتمه آن به چشم نمی خورد.

تعداد پناهجویانی که در سال ۲۰۱۶ برای رسیدن به اروپا از دریای مدیترانه گذشته اند را ۳۶۲ هزار نفر تخمین زده اند. از این تاریخ به بعد، صدها هزار نفردیگرهم به این تعداد اضافه شده است. اداره پناهندگی سازمان ملل متحد هم چنان به پیگیری و ثبت تعداد این مهاجرت ها ادامه می دهد. بیش از ۲۰۰۰ مهاجر پناهنده درهمین اولین هفته های سال ۲۰۱۸ خود را به اروپا رسانده اند.  

refugees-journey-europe via IBTimes جمیله خرازی
refugees-journeyeurope via IBTimes جمیله خرازی
گذر از دریای مدیترانه سفری خطرناک است و بسیاری از پناهجویان دردریا ناپدید می شوند. سفر اغلب این پناهجویان ازهنگامی که به خاک اروپا می رسند همچنان ادامه پیدا می کند. گاه این پناهجویان درخانه و کاشانه تازه خود با ظلم و ستم، تعص وپیشداوری  روبرو می شوند. این مسئله چالش های غیرضروری برای این دسته از مردمی که بیش از هرچیزدیگر فقط برای دستیابی به مکانی امن و بدست آوردن فرصت های تازه تن به مهاجرتی اجباری داده اند بوجود می آورد.

با این همه ، رسیدن به اروپا امیدواری های تازه ای هم برای کسانی که از کشورهای جنگ زده فرار کرده اند به همراه دارد. این مسئله بخصوص درباره زنان و کودکان پناهجو صدق می کن

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook

روز جهانی زن مبارک باد

 

برای همه ما، هریک از روزهای سال به صورتی  یادآورجنبه های گوناگون فعالیت ها ، خدمات و هم بخشی های زنان به جامعه است. هر روز هم فرصتی است تا بتوانیم از مادران، همسران، دختران و خواهران خود برای همه خدماتی که انجام می دهند سپاسگزاری کنیم.  اما روز ۸ مارچ برای زنان روزخجسته و فرخنده ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که این روزبه عنوان روز جهانی زن  شناخته می شود!

   

International women's day جمیله خرازی
روزجهانی زن

روز جهانی زن، روزی است برای گرامیداشت  و تقدیر از دست آوردهای بی شمار زنان جهان.  روزی است برای سپاس و ارج نهادن به پیشرفت ها، موفقیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان درسراسر دنیا.  به احتمال قوی درزندگی شما هم زنی حضورداشته است که شما توانسته اید ازکمک ها و پشتیبانی های او بهره مند شوید. روزجهانی زن فرصتی است تا شما هم بتوانید پاسخگوی گوشه ای از این حمایت ها باشی

 

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook
جمیله خرازی Ballet

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنر مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست،  قرن ها در زمینه های هنر مورد احترام و ستایش  بوده اند  

    این هفته بیش از ۱۲۰ هزار تظاهرکننده در خیابان های شهر نیویورک تجمع کردند. آن ها خواهان حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی برای زنان بودند. روزنامه نیویورک تایمز درمورد این راهپیمایی های زنان که همزمان با سالگرد مراسم تحلیف دانالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام می شد گزارش داده است. درهمین روز تظاهراتی هم  به رهبری زنان برگزارشد.  

    تمرکزاین تظاهرکنندگان تنها بر روی چالش هایی که زنان امروز با آن رویاروهستند نبود. بلکه آن ها پیشنهاد ها و راهکارهای احتمالی نیزبرای برطرف ساختن این مشکلات ارائه دادند.  آن ها بطور اخص زنان را برای دستیابی بیشتر به پست های مهم دولتی تشویق وترغیب کردند. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که زنان درطول تاریخ درصحنه سیاست به اندازه کافی نمایندگی نداشته اند.  دلیل آن هم بیش از هرچیز دیگر، تبعیض های جنسیتی است که به صورتی روشمند و سیستماتیک برآن ها اعمال شده است

بیشتر بخوانید

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook