اقامتگاه های زنان بی سرپناه در افغانستان نشان از پیشرفت های اجتماعی ملتی دارد

اقامتگاه های زنان بی سرپناه در افغانستان نشان از پیشرفت های اجتماعی ملتی دارد که براثر خشونت ازهم گسیخته

   

افغانستان کشوری است که بیش از ۳۰ سال است که به دلیل جنگ، خشونت ها و ستیزه جویی ها ازهم گسیخته شده است. متاسفانه  برای بسیاری از زنان و کودکان، پای این خشونت ها به خانه و خانواده آن ها هم کشیده شده است. درکشورهایی که تحت تاثیر جنگ و ستیزه جویی های ناشی از آن قراردارند، نجات یافتگان ازخشونت های خانگی راه حل هایی محدود و گاه حتی هیچ راه و چاره ای ندارند. با این وجود، افراد خیر و نیکوکاری وجود دارند که درحال حاضردرتلاش هستند تا این شرایط را برای زنان افغانستان تغییربدهند

اقامتگاه های زنان بی سرپناه در افغانستان نشان از پیشرفت های اجتماعی ملتی دارد
جمیله خرازی افغانستان

پیشرفت های افغانستان علیرغم منازعات و ستیزه جویی ها  

    افغانستان مدت هاست که برای ایجاد صلح و ثباتی نسبی در تلاش است. درطول چند دهه گذشته، نیروهای دولتی، بیگانگان، و افراط گرایان برای بدست آوردن کنترل این کشور دست به حملات جنگی و ستیزه جویی های خونبار زده اند. با این همه، امروز که این کشور توسط دولتی باثبات تر ومتعادل تر کنترل می شود، شرایط عمومی این کشور به نحوچشمگیری بهبود یافته است.  

برای نمونه، افغانستان تلاش های زیادی برای رشد و توسعه سیستم آموزشی خود انجام داده است. با کمک اهداگران بخش خصوصی ازجمله لیدی جمیله خرازی ، افغانستان توانسته است با موفقیت، میزان امکانات تحصیلی برای پسران و دختران را بالا ببرد. این مسئله شامل پیشرفت های عظیمی درثبت نام دختران درمدارس ابتدایی بوده است. درواقع، زنان هرروز ازهرجهت حضور بارز ومهم تری درجامعه کنونی افغانستان پیدا می کنند.   

اشرف غنی، رئیس جمهورافغانستان نقش برجسته ای در بخش امورسیاسی کابینه خود به همسرش خانم رولا غنی  واگذارکرده است. خانم غنی گفته است نوع رفتار و عملکردی که حکومت طالبان نسبت به زنان افغان داشته برای او به شدت رنج آور بوده است. او معتقد است بجای این نوع عملکردها، زنان افغان بایستی چون گذشته به عنوان زنانی قوی، موثر و سازنده مورد احترام جامعه قراربگیرند.

همچنان که کابینه غنی به ایجاد سیاست های مثبت ادامه می دهد، ننگ و بدنامی تحصیل برای زنان وخفت و خواری کارکردن زنان درخارج از خانه هم کم کم درحال ازبین رفتن است. سازمان های امدادگری اجتماعی برای زنان افغان نیز رشد و توسعه بیشتری یافته است تا بتواند به آسیب دیدگان و نجات یافتگان خشونت های خانگی کمکرسانی کند.  

 

 نجات یافتگان ازخشونت های خانگی درافغانستان می توانند از حمایت و کمکرسانی برخوردار شوند

روزنامه نیویورک تایمز بتازگی گزارشی درباره رشد و توسعه خدمات اجتماعی درافغانستان تهیه کرده است. خانه های امن و سرپناه برای کسانی که ازخشونت های خانوادگی متواری شده اند در گوشه و کناراین کشوربوجود آمده است. درحال حاضردرحدود ۴۰ خانه امن، سرپناه و دفاتردسترسی به خدمات حقوقی برای زنان آسیب دیده درسراسر کشوروجود دارد.  

پس از چند دهه جنگ، متاسفانه خشونت تبدیل به یکی از واقعیت های زندگی مردم افغانستان شده است. با این حال، خشونت های خانگی که زنان و کودکان درخارج از جبهه های جنگ ازآن رنج می برند نیز به همان اندازه وحشتناک است. شبکه های کمکرسانی به قربانیان خشونت های خانگی، خانه های امن و برنامه های کمکرسانی قانونی به این افراد نقش حساس و اساسی درزمینه خدمات اجتماعی ایفا می کند. اینگونه خدمات کمک می کند تا بخش عظیم و بسیارآسیب پذیری از جامعه یعنی زنان و کودکان بتوانند از شرایط خشونت بارخانگی نجات یافته و التیام پیدا کنند.

بنا برگزارش دیدبان حقوق بشر، ازدواج زیرسن برای دختران و خشونت های خانگی، موانع بزرگی درراه پیشرفت و توسعه افغانستان به شمار می روند.  در سال ۲۰۰۹، ازدواج با دختران زیرسن و ازدواج های اجباری در افغانستان جرم و مستوجب کیفرشناخته شد اما این کشور هنوزهم برای تامین سلامت وحفظ امنیت زنان و دختران چالش های زیادی در پیش دارد.  برای اطمینان خاطراز اینکه افغانستان بتواند به پیشرفت های لازم ادامه بدهد، زنان و دختران افغان نیاز به حمایت افراد خیر و نیکوکار بخش خصوصی و هم چنین جامعه بین المللی دارند. دولت افغانستان قول داده است که درمقابل کمک های بین المللی، برای پابرجایی قوانین مقابله با خشونت های خانگی تلاش بیشتری به خرج دهد. با این همه، بخش عظیمی از نهادهای مبارزه با خشونت های خانگی در افغانستان با استفاده از حمایت های  بخش خصوصی فعالیت می کنند.

زنان هر روزنقش مهم تری دررسیدن به پیشرفت های اقتصادی و بازیابی هویت ملی ایفا می کنند. این مسئله بویژه در افغانستان واقعیت دارد که درحال حاضر توانسته است شاهد فواید به شمار آوردن زنان درپروسه ایجاد صلح باشد. به هرصورت، زنان به سیستم های مختلف حمایت کننده نیاز دارند تا بتوانند به امنیت و سلامت لازم برای رشد و پویایی دست پیدا کنند. در نتیجه، حمایت های مستمر از سوی افرادخیر و نیکوکاری چون لیدی جمیله خرازی برای موفقیت دراز مدت بهبود شرایط اجتماعی افغانستان جنبه  حیاتی دارد.

   

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook