روز جهانی زن مبارک باد

 

برای همه ما، هریک از روزهای سال به صورتی  یادآورجنبه های گوناگون فعالیت ها ، خدمات و هم بخشی های زنان به جامعه است. هر روز هم فرصتی است تا بتوانیم از مادران، همسران، دختران و خواهران خود برای همه خدماتی که انجام می دهند سپاسگزاری کنیم.  اما روز ۸ مارچ برای زنان روزخجسته و فرخنده ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که این روزبه عنوان روز جهانی زن  شناخته می شود!

   

International women's day جمیله خرازی
روزجهانی زن

روز جهانی زن، روزی است برای گرامیداشت  و تقدیر از دست آوردهای بی شمار زنان جهان.  روزی است برای سپاس و ارج نهادن به پیشرفت ها، موفقیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان درسراسر دنیا.  به احتمال قوی درزندگی شما هم زنی حضورداشته است که شما توانسته اید ازکمک ها و پشتیبانی های او بهره مند شوید. روزجهانی زن فرصتی است تا شما هم بتوانید پاسخگوی گوشه ای از این حمایت ها باشی

 

روزجهانی زن چیست؟

براساس اطلاعیه سازمان ملل متحد، روزجهانی زن برای نخستین باردر ۹۹ سال پیش جشن گرفته شد. این جشن ابتدا با عنوان روز ملی زن در سال ۱۹۰۹ درایالات متحده آمریکا برگزار شد. جشنی که در آن زمان به افتخار دست آوردهای اجتماعی عظیم زنان برپا شده بود. زنان کارگرکارخانه های نساجی، یک سال پیش از آن دست به اعتصابی زدند که موجب شد تا تغییرات مثبت و اساسی در شرایط کاری کارخانه ها بوجود بیاید. این جنبش با رهبری زنان، به کل طبقه کارگرجامعه آن زمان کمک کرد . درنتیجه، یک روزخاص برای تقدیر از آین زنان تعیین شد.

  روز جهانی زن هرچند از ایالات متحده آمریکا آغاز شد، اما به زودی به نقاط دیگر جهان نیزگسترش پیدا کرد و در کشورهای اطریش، دانمارک، آلمان و سوئیس نیز جشن گرفته شد. بیش از یک میلیون نفردرسال ۱۹۱۱ به افتخار زنان و دست آوردهای آنان در این کشورها درگردهم آیی های مخصوص شرکت کردند تا از زنان کشورهای خود قدردانی کنند.  

از همان زمان ببعد گردهم آیی ها، تظاهرات و راهپیمایی های گوناگون، از بخش های جدایی ناپذیر برنامه های روز جهانی زن  به شمار می رود. امروز زنان با ارائه آثارهنری، برگزاری سخنرانی ها و کنفرانس های گوناگون و شرکت در راهپیمایی های مختلف این روز را جشن می گیرند.  

    تم برنامه های ویژه روزجهانی زن ۲۰۱۸ بر روی حرکت، تحول و ایجاد تغییرات و دگرگونی تمرکز دارد. امسال هم چون سال های گذشته، تظاهرات، راهپیمایی ها و تبلیغاتی در اطراف مسئله برابری جنسیتی وجود خواهد داشت. با این همه، این جنبش از موضوع آگاهی و هشیاری نسبت به مسائل زنان، به لزوم حرکت های عملی شدیدتر تغییر جهت داده است. این مسئله درشرایط کنونی بسیاربجا و ضروری است چرا که سال ۲۰۱۷ برای زنان درسراسر جهان، سالی پربار و موفقیت آمیز بوده است.  

 

جشنی برای تقدیر از پیشروی ها در راه دستیابی به برابری جنسیتی

    امسال به طور اخص، زنان بهانه های زیادی برای برگزاری جشن و شادمانی دارند. این سالی پربار برای دستیابی به موفقیت های بیشتردر زمینه برابری جنستی بوده است. جنبش # من هم همینطور درهمین مدت کوتاه تبدیل به موفقیتی افسانه ای شده است. این جنبش به قربانیان سوء استفاده های جنسی فرصتی داده است  تا تجربیات خود را با دیگران در میان گذاشته و از این طریق کمک کنند تا به خشونت ها و تبعیضات نسبت به زنان پایان داده شود.

دو جنبش او برای او# و این برعهده ماست#  هم ازدیگر کمپین های موفق بوده است که ازطریق رسانه های اجتماعی هم مردان و هم زنان را تشویق می کند که پابه پای هم برعلیه تبعیضات جنسیتی و خشونت علیه زنان مبارزه کنند. این موضوع توانسته درسطح جهانی به تشخیص این مسئله که زنان جزء جدایی ناپذیری از تمامی جنبه های زندگی ما هستند کمک کند.

لیدی جمیله خرازی یکی از حامیان همیشگی و درازمدت مسائل مربوط به حقوق زنان بوده است. او از اینکه جهانیان هرسال در روز ۸ مارچ به ارزش های زنان ارج می گذارند بی نهایت مسروز و خوشحال است. با این همه، دست آوردهای زنان بایستی هرروز جشن گرفته شود. لیدی خرازی می کوشد تا با تمرکز برهمین دیدگاه  و از طریق حمایت از مسئله آموزش و پرورش زنان و ایجاد درک فرهنگی ازطریق ساختارهای هنری به این جریان کمک کند.

او هم چنین کوشیده است تا همواره زنان قوی و نیرومند را در مرکز توجه رسانه ها قراردهد. برای مثال، او درحال حاضر درحال کمک به پیشبرد یک پروژه فیلمی درباره فولان دوی معروف ترین زن شورشی هند است. زنی که از راهزنی درحمایت از تهیدستان قربانی تبعیض و چپاول و عدالت خواهی برای آنان به رهبری سیاسی رسید.      

ما امروز بازهم روزجهانی زن را جشن می گیریم چرا که هنوزهم درتلاشیم تا به برابری جنسیتی کامل دست پیدا کنیم. بنا برگزارش نشریه گاردین، با ارزیابی های اخیر در میزان پیشروی ها در این زمینه ، این شکاف های جنسیتی تا سال ۲۱۸۶ بسته نخواهد شد. روز جهانی زن موجب بالارفتن سطح هشیاری و آگاهی هاست و فعالیت ها درزمینه حقوق زنان را ترغیب می کند. در این راه، این جشن ها نیز کمک می کند تا موانع جنسیتی رفته رفته شکسته شده و آینده ای منصفانه تربرای زنان بوجود بیاید.

   

تاریخ روزجهانی زن: چگونگی آغاز این روز

ویدیوی روز جهانی زن

 

 

 

 

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook