Skip to main content
جمیله خرازی

عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری که معروف به شیخ عطار است در سنه ۵۴۰ هجری قمری در نیشابور متولد شده و درهمانجا فوت می کند او یکی از مشهورترین شاعران از زمان خویش تا به امروز است و اشعار او بیشتر به سبب نوشتن و سرودن کتب فارسی او بنام منطق الطیر (زبان طیور) و بخصوص داستان شیخ صنعان مشهور است.

در زمان حمله مغول کشته می شود کودکی او با حمله غزها توام بوده و ان هنگام عطار طفلی ۶، ۷ ساله بود که این طغیان موجب شد که بسیاری از اطرافیان عطار را اسیر و مورد شکنجه قرار دهند و ذهن این کودک خردسال دچار آشفتگی گردد چندین سال بعد که طغیان غزها خاموش گردید او در آن زمان مشغول تحصیل در مدارس زمان خود شد ودر نزد پدرش به آموزش و یادگیری حرفه عطاری پرداخت.

[جمیله خرازیعطار نیشابوری[/caption]

درضمن یادگیری این حرفه متوجه گردید که چندان رغبتی به آن ندارد و تمایل به کسب معارف و سلوک از خود نشان داد و به گردآوردن عرفا در محفل مشغول شد. زهد و تقوی در او از کودکی مشهور بود و جامی در مورد او چنین می گوید:

که روزی عطار در دکان خود مشغول داروسازی بود که درویشی بر او گذر کرد و ازو خواست که با او مسئله ای را در میان گذارد و عطار چنان در کار خود غرق بود که متوجه درویش نشد ناگهان درویش برآشفت و رو به عطار گفت تو که در کار دنیا چنین غرق شده ای چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار گفت همانگونه که تو و بقیه جان می دهید. درویش کشکول خود را ز سر نهاد و چشمانش را بست و گفت من بهمین آسانی به نزد خداوند می روم چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم. عطار به یکباره دگرگون شد و راه و روش زندگیش را عوض کرد و رو به سلوک و عرفان نهاد و تا پایان عمر راهش را ادامه داد و هفت شهر عشق را پیمود تا به سرمنزل مقصود رسید.

در ابیاتی که بعد از عطار سروده شد کتب او را چنین معرفی کرده اند

        مصیبت نامه که اندوه جهان است

        الهی نامه که اسرار عیان است

        به داروخانه کروم هر دو آغاز

        چگونه زود رستم زین وزان باز

                            مصیبت نامه زاد رهروان است

                            الهی نامه گنج خسروان است

                            جهان معرفت اسرارنامه است

                            بهشت اهل دل مختارنامه است

        مقامات طیور اما چنان است

        که مرغ عشق را معراج جان است

        چو خسرونامه را طرزی عجیب است

        ز طرز که می را هم نصیب است

 

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Facebook