جمیله خرازی و پشت پرده بنیاد توس: تاریخ رقص در ایران

تاریخ رقص در ایران
هدف بنیاد توس تنها پیشرفت و معرفی هنرها و فرهنگ ایران نیست. در حقیقت، هدف اصلی این بنیاد بر نشان دادن ایران و ایرانی به عنوان ملتی  دوستدار صلح و انسانیت میباشد.
موسس بیناد توس بانو جمیله خرازی رویدادهای مختلفی را طی سالها جهت یادآوری و تقدیر از هنرمندان معاصر ترتیب داده است. همچنین دانش آموزان ممتاز را به دانشگاههای آمریکایی فرستاده و برای آنها کمک هزینه های تحصیلی بدون بازگشت فراهم کرد.


علاوه بر این، این بیناد امیدوار است که روزی بتواند با کمک مردم و هنرمندان ایران دانشجویان ایرانی بیشتری را به دانشگاه بفرستد و برای آنها کمک مالی فراهم کند. در ارتباط با این مشکلات، رئیس دانشگاه شیکاگو و رئیس روابط عمومی و انسانی بنابر دعوت بنیاد توس به لندن رفتند و طی سخنرانی این اهداف را تائید کردند.
بنیاد توس همیشه سعی بر این داشته جوانانی که در خارج از وطنشان زندگی میکنند را با ریشه ها و فرهنگشان آشنا کنند.  
بنیاد توس در سومین رویداد از برنامه های خود به بازبینی تاریخ ۳۰۰۰ ساله رقص در ایران پرداختند. این برنامه در تاریخ ۹ مارچ ۲۰۰۸ در لوگان هال لندن اجرا شد. در این برنامه فرقه میترا، دوره هخامنشیان، دوره قبل از اسلام، صوفی و سما، قاجار، و نهایتا دوره پهلوی مورد بحث قرار گرفتند.
این برنامه نگاهی داشت بر تاثیر اروپا و آغاز هنر باله در ایران. این برنامه با گروه رقص نیما کیان-باله ایرانی- ادامه پیدا کرد. باله ایرانی داستانهای فولکوریک ایرانی و پیام عشق را بصورت سمبلیک به نمایش میکشید.
این برنامه نظری به اصول رقص باله در ایران داشت و با افتخار از هنرمند جوان و طراح رقص – آقای نیما کیان- نام برد

 

 

انتشار این مطلب در سایر جامع مجازی : Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook