ضیافت برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا

درماه دسامبر گذشته سازمان ( "دی اف – اس اف بی") که با عنوان درمانگاه فرانسوی و جامعه خیراندیشی فرانسه شناخته می شود ضیافت باشکوهی برگزارکرد. مدعوین سرشناس شبی سرشار از موسیقی و شام رسمی را دریک فضای زیبا و دلپذیرگذراندند.

این جشن باشکوه در محل سکونت سفیرفرانسه در بریتانیا، درساختمانی زیبا و بدیع برگزار شد. حامیان این گردهم آیی از جمله لیدی جمیله خرازی و والاگهردوشس کورنول، فعالیت های برجسته سازمان ( "دی اف – اس اف بی") را جشن گرفته و برای ادامه فعالیت های آن به جمع آوری اعانه پرداختند.

جمیله خرازی
جمیله خرازی ضیافتی برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا
جمیله خرازی[/caption]

بیشتر بخوانید

جمیله خرازی

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

 

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

 

درطول تاریخ، زنان برای رسیدن به جایگاهی حرفه ای در جهانی مردسالارجنگیده اند. این مسئله هنوزهم  تا امروز ادامه دارد.  زنان تنها بخش کوچکی ازمشاغل و مقام های دولتی را برعهده دارند.  این مسئله بیشتر به خاطرچرخه اقتصادی و سیاسی است که کنترل آن دردست مردان می باشد. با این وجود، با گذشت زمان، زنان انگشت شماری توانسته ند از این موانع اجتماعی گذر کرده و به نوعی شهرت و معروفیت حرفه ای دست پیدا کنند.

جمیله خرازی
منیرشاهرودی فرمانفرمائیان

منیرشاهرودی فرمانفرمائیان یکی از این زنان است. او درسنین بیش از ۹۰ سالگی

توانسته است از میان هنرمندان خاورمیانه ای به جایگاه  ویژه ای برسد.  او  توانسته است به یکی از بزرگترین افتخارات جهان هنر  یعنی داشتن موزه اختصاصی خود دست پیدا کند

بیشتر بخوانید

جمیله خرازی Ballet

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنر مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست،  قرن ها در زمینه های هنر مورد احترام و ستایش  بوده اند  

    این هفته بیش از ۱۲۰ هزار تظاهرکننده در خیابان های شهر نیویورک تجمع کردند. آن ها خواهان حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی برای زنان بودند. روزنامه نیویورک تایمز درمورد این راهپیمایی های زنان که همزمان با سالگرد مراسم تحلیف دانالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام می شد گزارش داده است. درهمین روز تظاهراتی هم  به رهبری زنان برگزارشد.  

    تمرکزاین تظاهرکنندگان تنها بر روی چالش هایی که زنان امروز با آن رویاروهستند نبود. بلکه آن ها پیشنهاد ها و راهکارهای احتمالی نیزبرای برطرف ساختن این مشکلات ارائه دادند.  آن ها بطور اخص زنان را برای دستیابی بیشتر به پست های مهم دولتی تشویق وترغیب کردند. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که زنان درطول تاریخ درصحنه سیاست به اندازه کافی نمایندگی نداشته اند.  دلیل آن هم بیش از هرچیز دیگر، تبعیض های جنسیتی است که به صورتی روشمند و سیستماتیک برآن ها اعمال شده است

بیشتر بخوانید