نوروز، جشنی برای گرامیداشت سال نو و پیشرفت های تازه زنان درسراسر جهان

 

بسیاری از مردم غرب که درآستانه سال نوی ۲۰۱۸  قصد و نیت هایی برای تغییراتی در زندگی شخصی یا اجتماعی خود داشته اند، این قصد و نیت ها را پشت سر گذاشته و حتی فراموش کرده اند. چراکه بیشتر ما سال نو را از روی تقویم و در روز اول ژانویه جشن می گیریم. اما پارسیان و ایرانیان درسراسر جهان سال نو را در اولین روزبهارجشن می گیرند. این جشن که با نام نوروز شناخته شده و در روز ۲۰ مارس آغاز می شود،  آداب و سننی است که همراه با غذاها وآئین و رسوم فرهنگی جشن گرفته شده و به مدت دوهفته بطول می انجامد.

Jamileh Kharrazi جمیله خرازی
Jamileh Kharrazi جمیله خرازی

نوروز دورانی است که همگان فرصتی می یابند تا با اندیشیدن به گذشته وامید به آینده، سال تازه ای را آغازکنند. امسال بسیاری از زنان هم دقیقا همین کار را انجام داده و نوروز را به این صورت جشن می گیرند. در روز ۲۰ مارچ، زنان درسراسر دنیا با اندیشیدن و تفکر و تعمق در پیشرفت هایی که همگی ما به سوی برابری جنسیتی داشته ایم امیدوارند تا در آینده نیزبه موفقیت  و پیشروی های بیشتری دست پیدا کنند

بیشتر بخوانید

زنان پناهنده در شهرهای اروپایی فرصت های تازه ای را تجربه می کنند

 

درطول چند سال گذشته ، اروپا شاهد هجوم بی سابقه پناهجویان بوده است. اخیرا شبکه خبری بی بی سی گزارشی  را درباره تجربه های بحران پناهندگی در قاره اروپا منتشر کرده است. تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون مهاجرپناهنده و پناهجو از مرزهای مختلف وارد اروپا شده اند. هرچند روند این مهاجرت ها  ازحد اعلی آن به مراتب کم ترشده ، اما هیچ نشانه ای از خاتمه آن به چشم نمی خورد.

تعداد پناهجویانی که در سال ۲۰۱۶ برای رسیدن به اروپا از دریای مدیترانه گذشته اند را ۳۶۲ هزار نفر تخمین زده اند. از این تاریخ به بعد، صدها هزار نفردیگرهم به این تعداد اضافه شده است. اداره پناهندگی سازمان ملل متحد هم چنان به پیگیری و ثبت تعداد این مهاجرت ها ادامه می دهد. بیش از ۲۰۰۰ مهاجر پناهنده درهمین اولین هفته های سال ۲۰۱۸ خود را به اروپا رسانده اند.  

refugees-journey-europe via IBTimes جمیله خرازی
refugees-journeyeurope via IBTimes جمیله خرازی
گذر از دریای مدیترانه سفری خطرناک است و بسیاری از پناهجویان دردریا ناپدید می شوند. سفر اغلب این پناهجویان ازهنگامی که به خاک اروپا می رسند همچنان ادامه پیدا می کند. گاه این پناهجویان درخانه و کاشانه تازه خود با ظلم و ستم، تعص وپیشداوری  روبرو می شوند. این مسئله چالش های غیرضروری برای این دسته از مردمی که بیش از هرچیزدیگر فقط برای دستیابی به مکانی امن و بدست آوردن فرصت های تازه تن به مهاجرتی اجباری داده اند بوجود می آورد.

با این همه ، رسیدن به اروپا امیدواری های تازه ای هم برای کسانی که از کشورهای جنگ زده فرار کرده اند به همراه دارد. این مسئله بخصوص درباره زنان و کودکان پناهجو صدق می کن

بیشتر بخوانید

روز جهانی زن مبارک باد

 

برای همه ما، هریک از روزهای سال به صورتی  یادآورجنبه های گوناگون فعالیت ها ، خدمات و هم بخشی های زنان به جامعه است. هر روز هم فرصتی است تا بتوانیم از مادران، همسران، دختران و خواهران خود برای همه خدماتی که انجام می دهند سپاسگزاری کنیم.  اما روز ۸ مارچ برای زنان روزخجسته و فرخنده ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که این روزبه عنوان روز جهانی زن  شناخته می شود!

   

International women's day جمیله خرازی
روزجهانی زن

روز جهانی زن، روزی است برای گرامیداشت  و تقدیر از دست آوردهای بی شمار زنان جهان.  روزی است برای سپاس و ارج نهادن به پیشرفت ها، موفقیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان درسراسر دنیا.  به احتمال قوی درزندگی شما هم زنی حضورداشته است که شما توانسته اید ازکمک ها و پشتیبانی های او بهره مند شوید. روزجهانی زن فرصتی است تا شما هم بتوانید پاسخگوی گوشه ای از این حمایت ها باشی

 

بیشتر بخوانید